ԱԱՀ-ի Ազգային Խորհրդի հայտարարությունը

Views expressed are those of respective authors and not necessarily of the CNArmeniens.org
Les opinions exprimées sont celles des auteurs respectifs et pas nécessairement de CNArmeniens.org

PrintPrintEmailEmail

NATIONAL CONGRESS OF WESTERN ARMENIANS

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

CONGRÈS NATIONAL DES ARMÉNIENS OCCIDENTAUX

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ЗАПАДНЫХ АРМЯН


International non-governmental organization

Միջազգային ոչ–կառավարական կազմակերպություն

Международная неправительственная организация


 

Արևմտահայոց Ազգային Համագումարի Ազգային Խորհրդի հայտարարությունը:

Արևմտահայոց Ազգային Համագումարի Ազգային Խորհուրդը 2013 թվականի ապրիլի 26-ին Երևանում գումարած նիստի ընթացքում անցկացրած քաղաքական քննարկումների և ընդունած որոշումների հիման վրա հայտարարում է.

 

Արևմտահայոց Ազգային Համագումարի Ազգային Խորհուրդը հաստատում է, որ Հայոց ցեղասպանության (Մեծ Եղեռնի) հետևանքների վերացման համար անհրաժեշտ է ոչ միայն գործված ահռելի ոճիրին տալ համապատասխան քաղաքական և իրավական գնահատական, այլև իրականացնել պատմական արդարություն` առաջին հերթին արևմտահայության ընդհատված հազարամյակների գոյությունը նրա պատմական հայրենիքում վերականգնելու միջոցով:

 

Արևմտահայոց Ազգային Համագումարի Ազգային Խորհուրդը նկատում է, որ Թուրքիայի Հանրապետությունը վերջին տասնամյակում գնում է ժողովրդավարական արժեքների հաստատման և երկրի բնակչության մաս կազմող բոլոր ժողովուրդների միջև ազգային հաշտության կայացման ուղղությամբ: Այդ իմաստով, Արևմտահայերի Ազգային Համագումարը անշրջանցելի և անհրաժեշտ է համարում Հայկական հարցի լուծման հետ կապված համապատասխան միջոցառումները` ժողովրդավարացող և ազատականացող Թուրքիայի կառուցման և կայացման համար տարվող գործընթացներում:

 

Որպես Օսմանյան կայսրության նախկին հայ քաղաքացիների ժառանգների իրավունքների և շահերի համար պայքարող, Փարիզում գրանցված միջազգային ոչ–կառավարական կազմակերպության գործադիր մարմին, կոչ ենք ուղղում Թուրքիայի ժողովրդավարական ազատական արժեքներ կրող քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին՝ առաջադեմ մտավորականներին, հասարակական գործիչներին, կազմակերպություններին և Թուրքիայի բոլոր գիտակից ու պատասխանատու քաղաքացիներին՝ Արևմտահայոց Ազգային Համագումարի հետ միասին լծվել 1915 թվականից առ այսօր աշխարհասփյուռ և հայրենակորուստ դարձած արևմտահայոց բոլոր իրավունքների վերականգնման, կրած բարոյական, նյութական և տարածքային վնասների ճանաչման և հատուցման գործին:

 

Երևան, 26 ապրիլի, 2013 թ.

Արևմտահայոց Ազգային Համագումարի Ազգային Խորհուրդ

Share this content.