Événement

ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ 24.06.2017

Ս. Աստուածածին Վանքի Վեհարանին մէջ ընդունելով 25 հոգիներէ բաղկացած պատուիրակութիւն մը, Վեհափառ Հայրապետը անդրադառնալով Հայոց Ցեղասպանութեան ըսաւ. «Հայ ժողովուրդին անտեղիտալի կեցուածքն է ցեղասպանութեան ճանաչումն ու հատուցումը»։

Սուրէն Սէրայտարեանի Արեւմտահայոց Ազգային Համագումար Հասարակական Կազմակերպութեան 2017 Հունիսի 17-ի Ընդհանուր ժողովին ներկայացուած Հաշուետւութիւնը՝ Արեւմտահայոց  4-րդ Համագումարէն ետք մինչեւ օրս կատարուած աշխատանքներու մասին.
Սիրելի գործընկերներ,

Report of the NCWA Council presented by the Chairman to the General Assembly held in Beirut on 17 June 2017

Արեւմտահայոց 4-րդ Համագումարէն ետք մինչեւ օրս
Արեւմտահայոց Ազգային Համագումարը  2015 թուականի մարտ ամսուն Փարիզի մէջ կայացուց Արեւմտահայոց  չորորդ  Համագումարը, և Թուրքիոյ նկատմամբ արեւմտահայութեան պահանջատիրութեան դատի լուծման որպէս կարեւորագոյն ռազմավարական սկզբունք յայտարարեց՝
“Հայութիւնը եւ Փոքր Ասիոյ բոլոր պատմական ժողովուրդները ցեղասպանութեան որպէս արդիւնք զրկուած են իրենց հայրենիքէն, այդ հայրենիքը բնաջնջուած է, և այդ հայրենիքին մէջ կառուցուած է Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը:”

CONGRES NATIONAL DES ARMENIENS OCCIDENTAUX


Program of meetings 17 to 19 June 2017

                                  Beirut , Lebanon
 
Saturday 17 June

  1. General Assembly of the NCWA  at the Warwick Stone 55 hotel starting at 8.30 am through 14.30 pm
  2. Arrival of delegations of the 19 January Initiative, transportation from the airport to the Warwick Stone 55 hotel, Zeinoun street, Zalka highway, Beirut.

Istanbul Commemoration Urges Authorities to Recognize the Armenian Genocide and to Compensate

‘Recognize the Genocide, Beg Forgiveness, Compensate’  -  Armenian Weekly, April 25, 2017 in Headline News

ISTANBUL, Turkey (A.W.)  — April 24, 2017

Committee Against Racism and Discrimination of the Istanbul Branch of the Human Rights Association, held a commemoration of the 102nd anniversary of the Armenian Genocide in front of the Turkish-Islamic Arts Museum, a former prison where Armenian intellectuals were held prior to deportation.

Another public commemoration was held in Istanbul—at the Tunel Square, in Istanbul’s Beyoglu district—however, the commemoration held at the former prison was the only one to use the word “genocide” in their slogans, chants, and banners, according to one of the organizers.
“Today, once again, we come together to commemorate the victims of the Armenian Genocide, to express our shame as the grandchildren of the perpetrators, and to say: ‘stop denial’,” read a part of the statement released by the organizers, which called on Turkish authorities to recognize the Armenian Genocide and to “compensate” for the crime. The organizers also announced that the reject and denounce the honoring and glorification of genocide perpetrators—including Talaat Pasha—by Turkish authorities.
The Human Rights Association, Istanbul Branch’s committee against racism’s statement can be read in its entirety below.

               VIDEO  CONFERENCE   OF  THE  COUNCIL  on 8 APRIL 2017
 
06 pm Paris time, 
09 am Los Angeles time,
08 pm Yerevan time
01 pm Buenos Aires time
11 am Toronto time
07 am Beirut time
 The video conference link will be provided 3 days before the  scheduled meeting
 
 
                                                          DRAFT AGENDA
 
1. Activity report since the 4th Congress/ road map
2. Asia Minor peoples Conference , United in Rights
3. Bank accounts

On 7 March 2017, a dinner was hosted in Paris by the President of the Republic of Armenia attended by the ministers of Foreign Affairs, Diaspora and Mayor of Yerevan as well as representatives of Armenian Organizations in Europe.

The Chairman of the NCWA, Mr. Souren Seraydarian submitted a folder to the President  concerning the activities of the NGO since the 4th Congress of Western Armenians held in Paris in March 2015.  The briefing note also included the recent  information concerning the Berlin and Paris Conferences of the Peoples of Asia Minor held in Berlin and Paris in January and February  2017.

Pages