Événement

ASIA MINOR PEOPLES CONFERENCE BERLIN 28/29 JANUARY 2017

Opening statement of Souren Seraydarian, chairman of the Congrès National des Arméniens Occidentaux  (National Congress of Western Armenians)

Dear Colleagues,

On behalf of the NCWA, I have the great honor and pleasure to welcome all of you to this Asia Minor Peoples Conference; United in Rights.

We decided to initiate this event on this particular date, because of Hrant Dink’s legacy and message to us which  is summarized in one sentence “Justice through reconciliation, truth, dialogue and Democracy”

Armenian, Greek, Assyrian, Kurdish, Turkish and all Asia Minor populations shared during the last .  centuries a common tragedy. As a result some of us lost everything they had including their lives, property and cultural heritage while others became only residents of a large geographical area, once known as Asia Minor. And today, we all can see, that whatever happened to Non-Muslims in the 19th and 20th century may happen today to Non-Turks. 

         28 Յունուար 2017 , 23:49

«Արևմտահայոց ազգային համագումարի» նախագահ Սուրեն Սերայդարյանի ելույթը՝ Բեռլինում ընթացող UNITED in RIGHTS Փոքր Ասիայի ժողովուրդների միավորման առաջին համագումարին

«Հարգելի գործընկերներ,

Մեծ պատիվ ունեմ ողջունել ձեզ  Փոքր Ասիայի ժողովուրդների կոնֆերանսում՝ «Արևմտահայոց Ազգային Համագումար»-ի  անունից:

Միջոցառումը նախաձեռնելու համար մենք ընտրեցինք հատկապես այս օրը՝ Հրանտ Դինքի՝ մեզ ուղղված ժառանգության և ուղերձի առիթով, որը ամփոփված է մեկ նախադասությամբ՝ Արդարադատության՝ հաշտության, ճշմարտության, երկխոսության և ժողովրդավարության միջոցով:

Paris, 12 July 2016

To:       The Minister of Culture and Tourism of Turkey

From:   National Congress of Western Armenians
            34 avenue de Champs-Elysées, 75008 Paris, France
            info@ncwarmenians.org

Dear Minister,

The National Congress of Western Armenians (le Congrès National des Arméniens Occidentaux), an NGO based in Paris , took note with appreciation the holding of the conference of the World Heritage Committee organized by UNESCO and  hosted by the Government of Turkey.

PARIS, France - March 28 & 29, 2015

Contact NCWA for more details by clicking HERE.

WHITEHALL'S GENOCIDE DENIAL - by Geoffrey Robertson Q.C.

There are few genocides more clearly established than that suffered by the Armenians in 1915-16, when half the race was extinguished in massacres and deportations directed by the “young Turk” government. Today you can be prosecuted in France and other European countries for denying it. But the world’s most influential genocide denier, other than Turkey itself, is the British government, which has repeatedly and adamantly asserted that there is not sufficient evidence that what it terms a “tragedy” amounted to genocide. Now, thanks to the Freedom of Information Act, we learn (in the words of FCO memos to ministers), that commercial and political relations with a “neuralgic” Turkey have required abandonment of “the ethical dimension”.

The "National Congress of Western Armenians"
&
The “Association of Descendants of Western Armenians”

Present a Turkish-Armenian Round table in Yerevan
Perspectives of Justice for Western Armenians

1 November 2013 - Paris

The NCWA hosted on 14 through 16 October in Yerevan a number of meetings and considered legal aspects of Armenian claims including the feasibility of using the judicial mechanisms of the Republic of Turkey.

The three-day meeting was attended by attorneys and international law specialists from Turkey, Armenia and the NCWA.

By Jirair Tutunjian - Editor keghart.com, May 22, 2013

At its national council meeting in Yerevan, on April 26, the National Congress of Western Armenians (NCWA) asserted that for the abrogation of the consequences of the Genocide of Armenians, it is necessary not only to give political and legal assessment to the crime, but also to restore historical justice—primarily by restoring the interrupted millennial presence of the Western Armenians in their homeland.

Մեր վերջին հանդիպումին յաջորդած ժամանակաշրջանին համեստ առաջկնթաց մը արձանագրեցինք որուն կ’ուզեմ ամփոփ կերպով անդրադառնալ։

Հիմնական եւ շատ կարեւոր պէտք է նկատել Սփիւռքի Նախարարութեան կողմէ կատարուած պաշտօնական յայտարարութիւնը մեր կազմակերպութեան մասին։ Ասիկա առաջին պաշտօնական յայտարարութիւնն է Հայաստանի իշխանութիւններուն կողմէ կատարուած, ուր կարեւոր եւ դրական կը համարուի մեր կատարած աշխատանքը։

April 26-27, 2013
 
The Council of the National Congress of Western Armenians held on 26 April 2013 its regular session at the Noravank Foundation in Yerevan. On the 27th a round table discussion was held with three representatives from turkish civil society organizations, including a lawyer, a journalist and a member of a human rights organization from Istanbul. The members of the Council and our guests from Turkey paid tribute to the victims of the Genocide of Armenians at the Dzidzernagapert Memorial on 24 April.

 

19 հունվար 2013թ. Անկարա

Իմ ելույթի սկզբում թույլ տվեք ողջունել Հրանդ Տինքին նվիրված ֆորումի բոլոր մասնակիցներին և հյուրերին։

Թուրքահայ մտավորական Հրանդ Տինքն իր բազմակողմանի նկարագրով ցնցեց մեր երկու հասարակությունները, բայց նա առաջին հերթին եղավ թուրք քաղաքացիական հասարակության նախակարապետը:

Թուրք երիտասարդ մտավորականներից մեկը Ստամբուլում մեզ ասում էր, որ Թուրքիայի արդի պատմության մեջ կա «Հրանդից առաջ» և «Հրանդից հետո»: Այսինքն Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի հայ մտավորականը ներկա Թուրքիայի ժողովրդավարական շարժման ռահվիրան է համարվում:

Pages