Recep Maraşlı

PrintPrintEmailEmail
Batı Ermenileri Ulusal Kongresi Başkanı Souren Seraydarian'ın Açıklaması
 
Lübnan, Irak Kürdistanı, Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Yunanistan'dan meclis üyeleri ve eski üyeleri, diplomatik misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve gözlemcileri, sivil toplum örgütleri ve dernek temsilcileri, 19 Ocak İnisyatifi üyeleri, Bayanlar ve Baylar,
 
19 Ocak Girişimi'nin Siyasal Forumundaki Batılı Ermeniler National Kongresi adına sizi ağırlamaktan onur ve memnuniyet duyuyorum. Arami, Ermeni, Asur, Hamşin, Kürt, Pontik Yunan, Yezidi ve Zaza ve diğer azınlık dernekleri ve partileri ile bu yılın başlarında düzenlenen Berlin ve Paris Konferansları'yla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından bu girişim ve bugünün Siyasi Forumuna davet edildi.
 
İttihadçı, Kemalist ya da İslamcı Türk milliyetçileri, yükselttikleri bağımsızlık bayrağından farklı olarak, Küçük Asya’nın çok ırklı, çok kültürlü, çok inançlı demografik yapısını Türk ulusu lehine değiştirmeye yönelik operasyonunu tamamlama planını sürdürmeye devam ettiler. Bu görevde bizleri birbirimize karşı nefret atmosferi yaratmamız için kullandılar, yanlış bilgi ve manipülasyonla bizi ayırdılar. Sonuç olarak, ortak ana vatanımız olan Küçük Asya halkları kendi aralarında Hrant Dink'in "iki yakın halk, iki uzak komşu" kitabında daha iyi tanımladığı gibi çatışma içinde yaşıyordu.
 
Ne Türk ulusuna ne de herhangi birine karşı değil; adil, demokratik, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve kültürel mirasa ilişkin meşru haklarını savunmak için farklılıkları bir kenara bırakarak bir araya geldik.
 
Şimdi insanlığa ve soykırıma karşı işlenen suçlardan dolayı hepimizin ortak olanı üzerinde yoğunlaşmanın zamanı geldi. Önümüzdeki iki gün boyunca iki çalışma grubu kayıplarımızı ve meşru haklarını tanımlamaya ve ortak orta ve uzun vadeli hedefler belirlemeye başlayacak.
 
Yaklaşımımız pragmatik, duygulardan uzak, politik olarak gerçekçidir. İlerleme sağlamak ve ortak bir payda bulmak için adım adım ilerlemek zorundayız. Bu, her bir grup insanın herkes için ortak olarak düşünmediği konularda ayrı ayrı işlem yapmasını engellemez.
 
Girişimin ve gelecekteki Ligi'nin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için sağlam bir mali temel oluşturulması gerekliliğine dikkat edilmelidir
 
Son olarak, Lübnanlı yetkililere, güvenlik güçlerine ve Tekeyan Kültür Derneğine, bu konferansı kendi tesislerinde kullanmamı için verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.
 
Bu konferansın hazırlanmasına katkıda bulunan herkese, özellikle de farklı gruplarla temas kurma ve sürdürme konusunda Bay Hamo Moscofian’a, 19 Ocak Girişimi tarafından seçilen koordinatör Sevak Artsruni’ye, Prof. Tessa Hofmann, Bay. Maraşlı ve Bay. Çetinoğlu’na teşekkür ederim
Değerli katılımcılar ve meslektaşlarımız, BİRLİKTEN GÜÇ DOĞACAKTIR.
 
Teşekkür ederim
Beyrut, 18 Haziran 2017
 
Admin

Share this content.